Pobyt dziecka w przedszkolu jest sensem edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętność zdobywa dziecko w przedszkolu. Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość w wieku 3 lat która pozwala na uczęszczanie do Przedszkola.
W domu rodzice, babcia czy opiekunowie wyręczają dzieci z podstawowych czynności kierując się brakiem czasu, niecierpliwości jak i miłością.


Przedszkole wprowadza 3-latka w świat dotąd dla niego obcy. Przede wszystkim uczy go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – zaczyna odbywać się proces socjalizacji malucha. Ponadto dziecko nabywa wiele innych umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie bliższych i dalszych znajomych. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych.

Przedszkole XXI wieku w pewnym stopniu zmieniło swoją role. Stanowi laboratorium przyszłego człowieka. Dziecko jest bowiem nie tylko „symbolem przyszłości, ale jej reżyserem w nadchodzącej erze”.
W przedszkolu dziecko w ramach zajęć dodatkowych zetknie się z językiem obcym. Tu nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Wszystko to będzie możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.


Warto zapisać dziecko do przedszkola, spokojnie przetrwać okres adaptacji, nawiązać życzliwy, bezpośredni kontakt z wychowawczynią i obserwować postępy w rozwoju dziecka. Badania i naukowcy dowodzą, że dzieci które idą do szkoły, a w wcześniejszym okresie uczęszczali do przedszkola, w istotny sposób przewyższa rówieśników, którzy do przedszkola nie chodzi