Informujemy, że Niepubliczny żłobek „Zamkowa Kraina” w Siedlisku przy Placu Zamkowym 23 został zakwalifikowany do programu Maluch+ 2021 moduł 4 w ramach zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku.

Miesięczna wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł,  a okres objęty dofinansowaniem wynosi 12 miesięcy.

Przyznana kwota na 1 dziecko miesięcznie przeznaczona jest na obniżenie opłat.

Dofinansowanie: 15 360 zł

Całkowita wartość 15 360 zł