Oferta

Placówka czynna jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Swoją opieką obejmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 

 


Czesne:

Miesięczna opłata stała – 400 zł
Opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne – 150 zł
Opłata jednorazowa na ubezpieczenie NNW – 40 zł – Dobrowolne

 

 


W ramach wyżywienia, zapewniamy:

śniadanie
II śniadanie
obiad dwudaniowy z napojem

 

 


W ramach oferty zapewniamy

– Język obcy
– Rytmika
– Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
– Logopedia
– Zabawy animacyjne i interaktywne w przedszkolu
– Taniec towarzyski
– Zajęcia Politechniczne, czyli Start do Młodego Naukowca
– Akademia Sztuki Cyrkowej
– Nocna Bajkolandia w Przedszkolu

 


Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz oraz Pani Marzena Smolińska, pod numerem telefonu: 68 3888 431 w. 23
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką sprawuje nadzór Kuratorium Oświaty.