Niepubliczne Przedszkole „Przyszłości” w Nowej Soli


Opłata jednorazowa

Czesne

180,00 zł

Jest to opłata jednorazowa za pomoce dydaktyczne.

550,00 zł

300,00 zł na drugie dziecko

7,15 zł / dziennie za posiłek

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W ramach czesnego zapewniamy:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową 
 • język obcy
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • logopedia
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami JUDO
 • zabawy animacyjne i interaktywne w przedszkolu
 • taniec towarzyski
 • nocna Bajkolandia w Przedszkolu
 • religia

Szczegółowych informacji udziela Marzena Borkowska, pod numerem telefonu: 882 477 566
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką sprawuje nadzór Kuratorium Oświaty.