Niepubliczne Przedszkole „Przyszłości” w Nowej Soli


Opłata jednorazowa

Czesne

250 zł

Jest to opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne.

450 zł

250 zł na drugie dziecko

5,50 zł / dziennie za posiłek

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W ramach czesnego zapewniamy:

  • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową 
  • język obcy
  • eksperymenty chemiczne
  • rytmika
  • gimnastyka korekcyjna
  • logopedia
  • zabawy animacyjne i interaktywne w przedszkolu
  • taniec towarzyski
  • nocna Bajkolandia w Przedszkolu
  • religia

Szczegółowych informacji udziela Marzena Borkowska, pod numerem telefonu: 882 477 566
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką sprawuje nadzór Kuratorium Oświaty.