Opłata jednorazowa

Czesne

250 zł

Jest to opłata jednorazowa za pomoce dydaktyczne.

600 zł

550 zł za drugie dziecko
+ opłata za wyżywienie 4,95 zł dziennie

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

W ramach czesnego zapewniamy:

  • śniadanie
  • II śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek
  • wykwalifikowany zespół
  • opieka pielęgniarska
  • zajęcia dodatkowe

Zadzwoń do żłobka!

736 612 164

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Frąckowiak.
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Nad placówką sprawuje nadzór Urząd Gminy Siedisko.