Opłata jednorazowa

Czesne

180,00 zł

Jest to opłata jednorazowa za pomoce dydaktyczne.

600,00 zł

550,00 zł za drugie dziecko
+ opłata za wyżywienie 6,60 zł dziennie

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

W ramach czesnego zapewniamy:

  • śniadanie
  • II śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek
  • wykwalifikowany zespół
  • opieka pielęgniarska
  • zajęcia dodatkowe

Zadzwoń do żłobka!

736 612 164

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Konieczna.
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA PLACÓWEK PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Nad placówką sprawuje nadzór Urząd Gminy Siedisko.