Niepubliczny żłobek „Zamkowa Kraina”

Plac Zamkowy 23
67-112 Siedlisko
tel: 736-612-164