Informujemy, że Niepubliczny żłobek „Świat Malucha” w Szprotawie przy ul. Rolnej 1a został zakwalifikowany do programu Maluch+ 2021 moduł 4 w ramach zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”.

Miesięczna wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a okres objęty dofinansowaniem wynosi 12 miesięcy.
Przyznana kwota na 1 dziecko miesięcznie przeznaczona jest na obniżenie opłat.

Dofinansowanie: 65 280 zł
Całkowita wartość 65 280 zł