Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowice

Celem projektu jest zmniejszenie nierówności społecznej w dostępie do edukacji przedszkolnej i pełnej oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających w stosunku do miasta Głogów, na terenie gminy wiejskiej Żukowice, dla co najmniej 31 dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją w OWP w Nielubi i Kromolinie w okresie od II.2017r. do I.2018r.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Dolnośląskiego, gdyż dzięki utworzeniu nowych miejsc w ramach OWP, zostanie zwiększona liczba miejsc EP dla dzieci w wieku 3-4 lat. Obecnie wskaźnik EP w w/w gminie dla 3-latków wynosi 37,5%, a dla 4-latków 29,4%. Utworzenie OWP w Nielubi i Kromolinie zapewni większą dostępność miejsc dla 3 i 4 latków oraz podniesie wskaźnik EP w gminie o co najmniej 26%, a także zapewni wysoką jakość oferty edukacyjnej na terenie gminy. Ponadto wzrośnie liczba zatrudnionych osób w województwie dolnośląskim, bowiem utworzone zostaną 2 nowe stanowiska pracy. Zatrudnieni nauczyciele nabędą nowe kompetencje, które zwiększa ich kwalifikacje.

Całkowita wartość projektu: 502 990,62 zł

Kwota dofinansowania: 416 418,90 zł