Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kromolinie


Opłata jednorazowa

Czesne

250 zł

Jest to opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne.

400 zł

350 zł na drugie dziecko

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 7:00 – 15:00

Opcjonalna opata za ubezpieczenie NNW – 54 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

  • obiad dwudaniowy
  • język obcy
  • rytmika
  • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
  • logopedia
  • zabawy animacyjne i interaktywne w przedszkolu

Szczegółowych informacji udziela Pan Łukasz Stachura, pod numerem telefonu: 68 3888 431 w 22
Placówka posiada wpis do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Żukowice, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką sprawuje nadzór Dyrektor Placówek Oświatowych.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”.