Oferta

Placówka czynna jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Swoją opieką obejmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 


Czesne:

Miesięczna opłata stała – 210 zł(opłata stała za pobyt dziecka przez 8 godzin + posiłek)
Opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne – 150 zł
Opłata jednorazowa na ubezpieczenie NNW – 40 zł

 


W ramach wyżywienia, zapewniamy:

– obiad dwudaniowy

 

 

 


W ramach oferty zapewniamy

– język obcy
– rytmika
– zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
– logopedia
-zabawy animacyjne i interaktywne w przedszkolu

 


Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz i Pani Marzena Smolińska, pod numerem telefonu: 68 3888 431 w 23

Placówka posiada wpis do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Żukowice,
a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nad placówką sprawuje nadzór Dyrektor Placówek Oświatowych.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”.