Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku


Opłata jednorazowa

Czesne

250 zł

Jest to opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne.

350 zł

320 zł na drugie dziecko


5,50 zł / dziennie za posiłek

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W ramach czesnego zapewniamy:

  • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową 
  • Język obcy
  • Rytmika
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Logopedia
  • zajęcia ogólnorozwojowe – Judo

Podstawową formą aktywności jest zabawa wspierana metodami wychowania i kształcenia:

  • Marii Montessori
  • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • pedagogiki zabawy
  • metody aktywizujące i relaksacyjne

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Frąckowiak, pod numerem telefonu: 736 612 164
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”.
Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty.