Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku


Opłata jednorazowa

Czesne

180,00 zł

Jest to opłata jednorazowa za pomoce dydaktyczne.

350,00 zł

320,00 zł na drugie dziecko


7,15 zł / dziennie za posiłek

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W ramach czesnego zapewniamy:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową 
 • Język obcy
 • Rytmika
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ceramika
 • Logopedia
 • zajęcia ogólnorozwojowe – Judo

Podstawową formą aktywności jest zabawa wspierana metodami wychowania i kształcenia:

 • Marii Montessori
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • pedagogiki zabawy
 • metody aktywizujące i relaksacyjne

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Konieczna, pod numerem telefonu: 736 612 164
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”.
Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty.