Oferta

Placówka czynna jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Przedszkole zlokalizowane jest w Siedlisku, przy ul. Głogowskiej 37, Pl., oraz Pl. Zamkowy 23

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, w trzech grupach wiekowych.

 

 


Czesne:

Miesięczna opłata stała – 210 zł
Opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne – 150 zł
Opłata jednorazowa na ubezpieczenie NNW – 40 zł – Dobrowolne

 

 


W ramach wyżywienia, zapewniamy:

Śniadanie
II śniadanie
Obiad dwudaniowy z napojem

 

 


W Przedszkolu dzieci w wieku 2,5-5 lat mają możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

– Język obcy
– Rytmika
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– Logopedia

Podstawową formą aktywności jest zabawa wspierana metodami wychowania i kształcenia:
– globalnego czytania Glenna Domana
– Marii Montessori
– ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– pedagogiki zabawy
– metody aktywizujące i relaksacyjne

 


Ważnym elementem jest współpraca z rodzicami. Ich wsparcie i kontynuacja pracy nauczyciela w warunkach domowych, gwarantują pełny sukces każdego dziecka.

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz i Pani Marzena Smolińska, pod numerem telefonu: 68 388 84 31 w.23
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”.
Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nad placówką nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty.