Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku


Opłata wpisowa

Czesne

150 zł

Jest to opłata jednorazowa za podręczniki i pomoce dydaktyczne.

210 zł

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30 – 16:30

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Opcjonalna opata za ubezpieczenie NNW – 40 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • śniadanie
 • II śniadanie
 • obiad dwudaniowy z napojem
 • Język obcy
 • Rytmika
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Logopedia

Podstawową formą aktywności jest zabawa wspierana metodami wychowania i kształcenia:

 • globalnego czytania Glenna Domana
 • Marii Montessori
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • pedagogiki zabawy
 • metody aktywizujące i relaksacyjne

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz i Pani Marzena Smolińska, pod numerem telefonu: 68 388 84 31 w.23
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”.
Placówka posiada uprawnienia Przedszkola Niepublicznego, a kończący je dzieci otrzymują Zaświadczenie zgodne z drukiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nad placówką nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty.