Rekrutacja

Rekrutacja tradycyjna (papierowa)

 


Rekrutacja on-lineImiona i nazwisko rodziców (opiekunów)*
Inne uwagi o dziecku


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 'Karcie zgłoszenia dziecka do placówki oświatowej na rok 2017/2018' dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883).


Zobowiązuje się do regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z korzystaniem mojego dziecka z placówki oświatowej