Kadra

Dorota Jagieła – Kierownik, opiekun, pielęgniarka

Ukończyła Liceum Medyczne-kierunek pielęgniarstwo ogólne oraz Studium Fizjoterapii we Wrocławiu-kierunek rehabilitacja. Pracowała w żłobku, jako pielęgniarka z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Jest osobą otwartą życzliwą i energiczną. Największego doświadczenia nabyła wychowując swoje trzy córki. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi, oraz ich rodzicami, najważniejsze jest dla niej dobro i bezpieczeństwo dziecka. Praca z maluszkami daje jej wiele przyjemności, od nich uczy sie czerpać radość z najprostszych rzeczy, w zamian otacza je ciepłem i miłością, starając się by czuły sie bezpiecznie i swobodnie jak w rodzinnym domu, gdyż uśmiech naszych dzieci wynagradza każdą złą chwile.

Myślą przewodnią, która przyświeca jej pracy są słowa:
„Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości, niech dzieci sie śmieją niech będą wesołe” – J. Korczak


Barbara Andrzejewska – Nauczyciel–wychowawca

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas pracy w Szkole Podstawowej, przedszkolach oraz wychowywania własnego dziecka. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji, radości i motywuje do działania. Zawsze kieruje się dobrem dziecka, dbając o to, aby dać mu to, co jest najlepsze dla jego prawidłowego rozwoju. Jest osobą odpowiedzialną, pogodną, bardzo szybko nawiązuje kontakty z dziećmi. Mam wiele pomysłów, które chciała by wykorzystać w pracy z dziećmi.

Myślą przewodnią, która przyświeca jej pracy są słowa:
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” Jan Paweł II


Dominika Bałaban – Nauczyciel–wychowawca

Jest osobą odpowiedzialną, cierpliwą i kochającą pracę z dziećmi. Ukończyła Medyczne Liceum Zawodowe na kierunku Opiekunka Dziecięca oraz Medyczne Studium Zawodowe o profilu Terapeuta Zajęciowy. Doświadczenie w pracy zdobywała w Wielkiej Brytanii, początkowo pracując przez okres dwóch lat jako Au-pair, następnie podjęła pracę w żłobku. Dzięki swoim umiejętnościom oraz wysokiemu zaangażowaniu w wykonywane obowiązki, jako opiekunka grupy 2-4-latków szybko awansowała na stanowisko kierownika zespołu opiekunek. Podczas pracy ukończyła College zdobywając trzeci stopień specjalizacji uprawnień pedagogicznych. Poszerzała zakres swoich kompetencji zawodowych poprzez dodatkowe szkolenia z zakresu metod nauczania dostosowanych do wieku rozwojowego dziecka. Praca z dziećmi jest dla niej przyjemnością. Dzięki swojemu doświadczeniu wie, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, zapewniając jak największe możliwości rozwoju –nie zapominając o radości bycia dzieckiem.

Myślą przewodnią, która przyświeca jej pracy są słowa:
„Pamiętaj, jestem tylko dzieckiem Każdego dnia uczę się czegoś nowego, Popełniam błędy – Nie krzycz! – pozwól mi na to. Wspieraj w próbach, doceniaj efekty moich starań. Akceptuj mnie takim, jakim jestem.”


Dorota Sadowska – Nauczyciel – wychowawca

Jest osobą spokojną, ciepłą i zaangażowaną w wykonywane swoich zajęć. Praca z dziećmi daje jej duże możliwości rozwoju oraz uczy pokory i cierpliwości. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi i lubi spędzać czas z nimi podczas zajęć jak i podczas wspólnej zabawy. Przez dwa lata pracowała, jako opiekunka dziecięca. Ukończyła 280h szkolenie dla opiekunek dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Została przeszkolona z zakresu dobrych praktyk higienicznych i żywieniowych dla dzieci do lat 3.

Przy pracy z dziećmi kieruje się dwiema sentencjami:
„Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba” – Algernon Charles Swinburne


Ewelina Grabczak-Stańko – Nauczyciel–wychowawca

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyła także pedagogikę społeczną o specjalizacji poradnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas licznych praktyk w trakcie studiów, realizując staż a także będąc opiekunem na koloniach letnich. Jest osobą cierpliwą, wrażliwą oraz konsekwentną, dzięki czemu dba nie tylko o sferę edukacyjną podopiecznych, ale także potrafi dostrzec ich potrzeby emocjonalne.

Myślą przewodnią, która przyświeca jej pracy są słowa:
„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania” J. Korczaka


Ewelina Gołębiowska – Nauczyciel–wychowawca

Ukończyła studia licencjackie o specjalności Psychopedagogika. Jestem także absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie o specjalności Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane. Podczas studiów zdobyłam niezbędną wiedzę, zarówno teoretyczną  jak i praktyczną  do podjęcia pracy jako nauczyciel. Odbycie praktyk zawodowych w przedszkolu i szkole zapoznało mnie bliżej z pracą nauczyciela oraz dało mi wiele radości i satysfakcji podczas pracy z dziećmi. Praca z maluszkami daje mi poczucie spełnienia. Jestem osobą spokojną, cierpliwą, odpowiedzialną i wrażliwą. Staram się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie mając na uwadze jego potrzeby psychiczne, fizyczne i emocjonalne. Uważam, że dziecko ma  prawo wyrażać swoje myśli i uczucia. Moim zadaniem jest mądrze wspierać jego rozwój.

Jej motto to: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” – Janusz Korczak


Paulina Michałowska – Nauczyciel–wychowawca

Absolwentka pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas odbytych w trakcie studiów  praktyk, a także realizując staż w szkolnej świetlicy. Jest osobą odpowiedzialną, uśmiechniętą
i opiekuńczą. Za zadanie stawia sobie organizacje dzieciom  warunków do ciekawej zabawy ,a zarazem dbałość o bezpieczeństwo i higienę swoich podopiecznych.
”Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział – wówczas zrozumiem.”


Katarzyna Bednarczyk – Nauczyciel – wychowawca.

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Ukończyłam studia wyższe na kierunku ‘’Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia”
Podczas nauki odbyła praktyki w żłobku oraz w szkole na różnym etapie edukacyjnym, w tym w szkole integracyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi. Doświadczenia zawodowego nabrała również w życiu prywatnym, wychowując dwie córeczki.
Jest osobą odpowiedzialną, pełną empatii i zrozumienia. W związku z tym, iż jest pogodna ,otwarta i komunikatywna, bardzo szybko nawiązuje kontakt z dziećmi.
Zdobyte umiejętności dały jej przekonanie, że praca z dziećmi jest nie tylko obraną przeze nią ścieżką rozwoju osobistego, ale także ogromną pasją.
Najważniejsze jest dla niej dobro i uśmiech dziecka.

Motto: „Kochaj i dawaj przykład” – J. Korczak


Katarzyna Lelicka – nauczyciel-wychowawca w żłobku
Posiada wykształcenie średnie. Jest osobą cierpliwą, pogodną a także konsekwentną.Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Cechuje ją kreatywne podejście do świata i edukacji. Ukończyła 280h szkolenia dla opiekunek dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Doświadczenie zdobyła pracując w różnych placówkach oświatowych.

Motto:
„Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia.”Jean-Paul Sartre