prowadzimy jednostki oświatowe na terenie Wzgórz Dalkowskich. Nabyte doświadczenie wykorzystujemy do tworzenia jak najlepszych placówek dla naszych podopiecznych. Robimy wszystko, aby wasze dzieci zostały otoczone jak najlepszą opieką oraz staramy się aby czas spędzony w naszych placówkach przynosił dzieciom radość, a zajęcia zapewniały im prawidłowy rozwój.