aby czas w naszych placówkach spędzany przez dzieci był tak samo efektywny jak i efektowny, dlatego zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dzięki której wasze pociechy mogą brać udział z zajęciach umuzykalniających, ruchowych, tanecznych, korekcyjno-kompensacyjnych, zabawach animacyjnych, zajęciach z języka obcego, logopedycznych i wielu innych…