Niepubliczny Żłobek „Świat Malucha” w Szprotawie


Opłata wpisowa

Czesne

150 zł

Jest to opłata jednorazowa za pomoce dydaktyczne.

310 zł

Jest to opłata stała, która obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:15 – 16:15

Opcjonalna opłata za ubezpieczenie NNW – 42 zł

Opieką w naszym żłobku objęte są dzieci w 3 grupach wiekowych:

 • od 20 tygodnia życia do 18 miesięcy
 • od 18 do 26 miesięcy
 • od 26 do 36 miesięcy

W ramach czesnego zapewniamy:

 • śniadanie
 • II śniadanie
 • obiad
 • podwieczorek
 • wykwalifikowany zespół
 • opieka pielęgniarska
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia umuzykalniające
 • okresowe badania stomatologiczne
 • okresowe badania w kierunku płaskostopia

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz oraz Pani Joanna Roszczuk, pod numerem telefonu: 68 3888 431 w. 23
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa – REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY FUNDACJI ”POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Nad placówką sprawuje nadzór Kuratorium Oświaty.