Drodzy rodzice. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy rekrutację dzieci do Przedszkola Przyszłości w Nowej Soli

Każdy opiekun zostanie poinformowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Informacja będzie także zawierać dodatkowe instrukcje związane z dalszą procedurą rekrutacyjną.

Lista dzieci zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zawieszona zostanie również w Niepublicznym Przedszkolu Przyszłości w Nowej Soli


Moje dziecko się dostało. Co dalej?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości odnośnie wyniku rekrutacji za pomocą jednej z poniższych opcji:

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie 7 dni od informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola (tj. 09.04.2019) do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki, poprzez dokonanie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150zł na numer rachunku.

72 9673 0007 0010 0117 0237 0037

Tytuł przelewu: [PESEL Dziecka] Przedszkole Przyszłości – Wpisowe

Uwaga! W razie rezygnacji z przedszkola opłata wpisowa nie jest zwracana.


Już wkrótce wyniki rekrutacji do innych placówek. 
Dziękujemy za cierpliwość 🙂