Drodzy rodzice. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy rekrutację dzieci do Punktów Przedszkolnych w Brzegu Głogowskim, Kromolinie i Nielubi.

Każdy opiekun zostanie poinformowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Informacja będzie także zawierać dodatkowe instrukcje związane z dalszą procedurą rekrutacyjną.


Moje dziecko się dostało. Co dalej?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości odnośnie wyniku rekrutacji za pomocą jednej z poniższych opcji:


Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie 14 dni od informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola (tj. 30.04.2020) do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki, poprzez dokonanie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150zł na numer rachunku.

Punkt Przedszkolny w Brzegu Głogowskim

46 96730007 0010 0117 0237 0020

Punkt Przedszkolny w Kromolinie

73 96730007 0010 0117 0237 0019

Punkt Przedszkolny w Nielubi

12 96730007 0010 0117 0237 0050

Tytuł przelewu: [PESEL Dziecka] [Miejscowosc_Punktu] – Wpisowe

Przykład: 22222222222 Brzeg Głogowski – Wpisowe

Uwaga! W razie rezygnacji z przedszkola opłata wpisowa nie jest zwracana.


Dziękujemy 🙂 Do zobaczenia we wrześniu!