Drodzy rodzice. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy rekrutację dzieci do Punktów Przedszkolnych w Brzegu Głogowskim, Kromolinie i Nielubi.

Każdy opiekun zostanie poinformowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Informacja będzie także zawierać dodatkowe instrukcje związane z dalszą procedurą rekrutacyjną.


Moje dziecko się dostało. Co dalej?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości odnośnie wyniku rekrutacji za pomocą jednej z poniższych opcji:


Rodzice dzieci przyjętych oraz kontynuujących naukę w roku szkolnym 2022/2023 zobowiązani są w terminie do 23.03.2022 w celu potwierdzenia woli korzystania z usług placówki, dokonać jednorazową opłatę w wysokości 250,00 zł (przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych na rok szkolny 2022/2023).

Punkt Przedszkolny w Brzegu Głogowskim

46 96730007 0010 0117 0237 0020

Punkt Przedszkolny w Kromolinie

73 96730007 0010 0117 0237 0019

Punkt Przedszkolny w Nielubi

12 96730007 0010 0117 0237 0050

Tytuł przelewu: [PESEL Dziecka] [Imię i nazwisko] [Miejscowosc_Punktu] – opłata jednorazowa

Przykład: 22222222222 Jan Kowalski Brzeg Głogowski – opłata jednorazowa


Dziękujemy 🙂 Do zobaczenia we wrześniu!