Drodzy rodzice. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy rekrutację dzieci do Niepublicznych Żłobków w Głogowie, Szprotawie, Lesznie i Siedlisku

Każdy opiekun zostanie poinformowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Informacja będzie także zawierać dodatkowe instrukcje związane z dalszą procedurą rekrutacyjną.


Moje dziecko się dostało. Co dalej?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości odnośnie wyniku rekrutacji za pomocą jednej z poniższych opcji:


Rodzice dzieci przyjętych oraz kontynuujących naukę w roku szkolnym 2021/2022 zobowiązani są w terminie do 31.03.2021 w celu potwierdzenia woli korzystania z usług placówki, dokonać jednorazową opłatę w wysokości 150,00 zł (przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych na rok szkolny 2021/2022).

Żłobek „Przystań Maluszka” w Głogowie

38 96731017 0010 0117 0237 0012

Żłobek „Świat Malucha” w Szprotawie

66 96730007 0010 0117 0237 0048

Żłobek w Siedlisku

38 96730007 0010 0117 0237 0067

Żłobek w Lesznie

17 9673 0007 0010 0117 0237 0057

Tytuł przelewu: [PESEL Dziecka], [Miejscowosc_Punktu] – opłata jednorazowa

Przykład: 22222222222 Szprotawa- Wpisowe


Dziękujemy 🙂 Do zobaczenia we wrześniu!