Drodzy rodzice. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy rekrutację dzieci do Niepublicznego Przeszkola w Siedlisku.

Każdy opiekun zostanie poinformowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Informacja będzie także zawierać dodatkowe instrukcje związane z dalszą procedurą rekrutacyjną.


Moje dziecko się dostało. Co dalej?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości odnośnie wyniku rekrutacji za pomocą opcji:

Mailowo: edukacja@wzgorzadalkowskie.pl


Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie 14 dni od informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola (tj. 30.04.2020) do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki, poprzez dokonanie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150zł na numer rachunku.

78 9673 0007 0010 0117 0237 0026

Tytuł przelewu: [PESEL Dziecka] Siedlisko – Wpisowe

Uwaga! W razie rezygnacji z przedszkola opłata wpisowa nie jest zwracana.


Dziękujemy 🙂 Do zobaczenia we wrześniu!