Drodzy rodzice. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy rekrutację dzieci do Niepublicznego Przeszkola w Siedlisku.

Każdy opiekun zostanie poinformowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Informacja będzie także zawierać dodatkowe instrukcje związane z dalszą procedurą rekrutacyjną.


Moje dziecko się dostało. Co dalej?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości odnośnie wyniku rekrutacji za pomocą opcji:

Mailowo: edukacja@wzgorzadalkowskie.pl


Rodzice dzieci przyjętych oraz kontynuujących naukę w roku szkolnym 2022/2023 zobowiązani są w terminie do 23.03.2022 w celu potwierdzenia woli korzystania z usług placówki, dokonać jednorazową opłatę w wysokości 250,00 zł (przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych na rok szkolny 2022/2023).

78 9673 0007 0010 0117 0237 0026

Tytuł przelewu: [PESEL Dziecka] [Imię i nazwisko dziecka] Siedlisko – opłata jednorazowa

Dziękujemy 🙂 Do zobaczenia we wrześniu!